Difference: FrameElementParticipant ( vs. 1)

Revision 12015-02-09 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

participant

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin entiteetti, joka on aktiivisena osallisena kehyksen kuvaamaan tapahtumaan tai jotenkin liittyy siihen
  • ESIM: Tohtori puisti päätään saapuessaan Sepon KANSSA isäni luota. (Accompaniment)
  • Sulkavan Osuuspankki VETÄYTYI fuusiosta, koska jäsenistö haluaa pitää pankin itsenäisenä rahalaitoksena. (Withdraw_from_participation)

Esiintyy kehyksissä

Accompaniment, Individual_history, Range, Withdraw_from_participation

-- NiinaVai - 2015-02-09

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback