Difference: FrameElementOccasion ( vs. 1)

Revision 12015-02-04 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

occasion

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa johonkin tapahtumaan tai syyhyn, jonka vuoksi jotakin tehdään
  • ESIM: Nykyisellä käytännöllä näet voi kuvitella tilanteen, että on jostakin syystä annettu vaikkapa yleishälytys, mutta kouluissa opettajat ja koululaiset ovat samaan aikaan nyrkit taikinassa ja toiset HARJOITTELEVAT koulun yhteistä juhlaa varten laulua; " Syksy jo saa, harmaa on maa". (Practice)
  • Tänä iltana VIETETTIIN näiden töitten päättäjäisiä juhla-illallisilla. (Social_event)

Muita huomioita

  • eroaa esimerkiksi elementeistä reason ja explanation, sillä tämä elementti viittaa esimerkiksi johonkin konkreettiseen tapahtumaan tai päivämäärään

Esiintyy kehyksissä

Practice, Social_event, Speak_on_topic, Statement

-- NiinaVai - 2015-02-04

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback