Difference: FrameElementMother (1 vs. 2)

Revision 22015-02-04 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

mother

  • TYYPPI: ydinelementti Birth-kehyksessä (huom: nykyisin Birth_scenario)
Line: 9 to 9
 

Esiintyy kehyksissä

Changed:
<
<
Birth
>
>
Birth (nykyään Birth_scenario)
  -- NiinaVai - 2015-02-02

Revision 12015-02-02 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

mother

  • TYYPPI: ydinelementti Birth-kehyksessä (huom: nykyisin Birth_scenario)

Määritelmä

  • KUVAUS: naispuolinen olento, joka tuottaa jälkikasvua
  • ESIM: Lisäksi Marxien kotiapulainen Helene Demuth SYNNYTTI pojan, jonka isä oli Karl Marx. (Birth)

Esiintyy kehyksissä

Birth

-- NiinaVai - 2015-02-02

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback