Difference: FrameElementLiquid (1 vs. 2)

Revision 22015-01-28 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
liquid
  • ydinelementti märkyyteen ja kastumiseen liittyvissä kehyksissä
  • neste tai kaasu, joka läpäisee asian
Sitten hän VALELEE kolmesti lapsen päätä vedellä ja lausuu : " Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen " .
>
>

liquid

  • TYYPPI: ydinelementti märkyyteen ja kastumiseen liittyvissä kehyksissä
 
Changed:
<
<
Esiintyy kehyksissä: Being_wet, Cause_to_be_wet
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: neste tai kaasu, joka läpäisee asian
  • ESIM: Sitten hän VALELEE kolmesti lapsen päätä vedellä ja lausuu : " Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ". (Cause_to_be_wet)

Esiintyy kehyksissä

Being_wet, Cause_to_be_wet

  -- NiinaVai - 2015-01-27

Revision 12015-01-27 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
liquid
  • ydinelementti märkyyteen ja kastumiseen liittyvissä kehyksissä
  • neste tai kaasu, joka läpäisee asian
Sitten hän VALELEE kolmesti lapsen päätä vedellä ja lausuu : " Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen " .

Esiintyy kehyksissä: Being_wet, Cause_to_be_wet

-- NiinaVai - 2015-01-27

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback