Difference: FrameElementLaw (1 vs. 2)

Revision 22015-01-28 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
law
  • ydinelementti Law-kehyksessä
  • viittaa sääntöihin ja säädöksiin eli lakeihin, joilla säädellään toimintaa asettaen rajoituksia tai vaatimuksia
>
>

law

  • TYYPPI: ydinelementti Law-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa sääntöihin ja säädöksiin eli lakeihin, joilla säädellään toimintaa rajoituksin tai kehotuksin
  • ESIM: Vuoden 1932 LAKIA oli aikanaan perusteltu huonolla taloudellisella tilanteella.

Muita huomioita

 
  • on yleensä samanaikaisesti sekä kehyksen laukaiseva elementti että kehyselementti
Deleted:
<
<
Vuoden 1932 LAKIA oli aikanaan perusteltu huonolla taloudellisella tilanteella.
 
Changed:
<
<

Esiintyy kehyksessä: Law
>
>

Esiintyy kehyksissä

Law
  -- NiinaVai - 2015-01-26 \ No newline at end of file

Revision 12015-01-26 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
law
  • ydinelementti Law-kehyksessä
  • viittaa sääntöihin ja säädöksiin eli lakeihin, joilla säädellään toimintaa asettaen rajoituksia tai vaatimuksia
  • on yleensä samanaikaisesti sekä kehyksen laukaiseva elementti että kehyselementti
Vuoden 1932 LAKIA oli aikanaan perusteltu huonolla taloudellisella tilanteella.


Esiintyy kehyksessä: Law

-- NiinaVai - 2015-01-26

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback