Difference: FrameElementLandmarkPeriod (1 vs. 2)

Revision 22015-01-28 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
landmark_period
  • ydinelementti Temporal_collocation -kehyksessä
  • kuvaa ajallista aikakautta, jonka aikana jokin tapahtuma tapahtuu
Temppeli kohoaa ilmoille tämän ANTIIKIN kaupungin keskustasta.
>
>

landmark_period

  • TYYPPI: ydinelementti Temporal_collocation -kehyksessä
 
Added:
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa aikakautta tai ajanjaksoa, jonka aikana jokin tapahtuma tapahtuu tai jokin on olemassa
  • ESIM: Temppeli kohoaa ilmoille tämän ANTIIKIN kaupungin keskustasta. (Temporal_collocation)

Muita huomioita

 
  • liittyy toisinaan deiktisesti joihinkin kehyksen laukaiseviin elementteihin
Changed:
<
<
Sen teettäminen ei ole kuitenkaan TÄLLÄ HETKELLÄ mahdollista.
>
>
  • ESIM: Sen teettäminen ei ole kuitenkaan TÄLLÄ HETKELLÄ mahdollista. (Temporal_collocation)

Esiintyy kehyksissä

 
Changed:
<
<
Esiintyy kehyksessä: Temporal_collocation
>
>
Temporal_collocation
  -- NiinaVai - 2015-01-26

Revision 12015-01-26 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
landmark_period
  • ydinelementti Temporal_collocation -kehyksessä
  • kuvaa ajallista aikakautta, jonka aikana jokin tapahtuma tapahtuu
Temppeli kohoaa ilmoille tämän ANTIIKIN kaupungin keskustasta.

  • liittyy toisinaan deiktisesti joihinkin kehyksen laukaiseviin elementteihin
Sen teettäminen ei ole kuitenkaan TÄLLÄ HETKELLÄ mahdollista.

Esiintyy kehyksessä: Temporal_collocation

-- NiinaVai - 2015-01-26

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback