Difference: FrameElementLandmarkFeature (1 vs. 2)

Revision 22015-01-28 - niinavai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
landmark_feature
  • ydinelementti Relational_natural_feature -kehyksessä
  • viittaa johonkin maantieteelliseen entiteettiin, jonka tiettyä keskeistä piirrettä tarkastellaan
Parivaljakolla on myös suunnitelmissa nousta ensi kesänä 5000 metrin korkeuteen nousevan, Siperiassa sijaitsevan Tien-Shan -vuoren HUIPULLE.
>
>

landmark_feature

  • TYYPPI: ydinelementti Relational_natural_feature -kehyksessä
 
Changed:
<
<
Esiintyy kehyksessä: Relational_natural_features
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa johonkin maantieteelliseen entiteettiin, jonka tiettyä keskeistä piirrettä tarkastellaan
  • ESIM: Parivaljakolla on myös suunnitelmissa nousta ensi kesänä 5000 metrin korkeuteen nousevan, Siperiassa sijaitsevan Tien-Shan -vuoren HUIPULLE. (Relational_natural_features)

Esiintyy kehyksissä

Relational_natural_features

  -- NiinaVai - 2015-01-26

Revision 12015-01-26 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
landmark_feature
  • ydinelementti Relational_natural_feature -kehyksessä
  • viittaa johonkin maantieteelliseen entiteettiin, jonka tiettyä keskeistä piirrettä tarkastellaan
Parivaljakolla on myös suunnitelmissa nousta ensi kesänä 5000 metrin korkeuteen nousevan, Siperiassa sijaitsevan Tien-Shan -vuoren HUIPULLE.

Esiintyy kehyksessä: Relational_natural_features

-- NiinaVai - 2015-01-26

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback