Difference: FrameElementFixedLocation ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

fixed_location

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: liikettä kuvaavissa kehyksissä piste tai raja, joka määrittää teeman (theme) liikkumista
  • ESIM: Päivi PYÖRITTELI pilliä lasissaan. (Cause_to_move_in_place)
    Toisen kerran Viron lippu HEILUI salossa, kun veljekset Toomas ja Tonu Tonistet purjehtivat itsensä pronssille. (Moving_in_place)

Muu käyttö

  • KUVAUS: jokin määrätty sijainti muissa kehyksissä
  • ESIM: Paimen sitoi punaisen HIUSNAUHANSA linnun nilkkaan, jotta hän sen paremmin tuntisi. (Connectors)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_move_in_place, Connectors, Installing, Moving_in_place
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback