Difference: FrameElementEvaluee (1 vs. 2)

Revision 22015-02-03 - AnttiLai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

evaluee

 • TYYPPI: melko yleinen ydinelementti

Määritelmä

Changed:
<
<
 • KUVAUS: henkilö tai entiteetti jota arvioidaan
 • ESIM: Johann Sebastian Bachin sävellykset herättävät kunnioitusta ja IHAILUA aina uusissa muusikkosukupolvissa. (Judgement)
  Nixon ja hänen esikuntansa olivat läpikotoisin KORRUPTOITUNEITA.
>
>
 • KUVAUS: henkilö tai entiteetti jota arvioidaan, mahdollisesti jonkin kriteerin perusteella
 • ESIM: Johann Sebastian Bachin sävellykset herättävät kunnioitusta ja IHAILUA aina uusissa muusikkosukupolvissa. (Judgement)
  Nixon ja hänen esikuntansa olivat läpikotoisin KORRUPTOITUNEITA. (Morality_evaluation
  Valo on juuri OIKEANLAINEN näille teoksille. (Suitability)
 

Muita huomioita

*tavallinen erityisesti oikeuteen tai moraaliin liittyvissä kehyksissä

Revision 12015-02-03 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

evaluee

 • TYYPPI: melko yleinen ydinelementti

Määritelmä

 • KUVAUS: henkilö tai entiteetti jota arvioidaan
 • ESIM: Johann Sebastian Bachin sävellykset herättävät kunnioitusta ja IHAILUA aina uusissa muusikkosukupolvissa. (Judgement)
  Nixon ja hänen esikuntansa olivat läpikotoisin KORRUPTOITUNEITA.

Muita huomioita

*tavallinen erityisesti oikeuteen tai moraaliin liittyvissä kehyksissä

Esiintyy kehyksissä

Corporal_punishment, Desirability, Forgiveness, Judgment, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Morality_evaluation, Popularity, Praiseworthiness, Regard, Rewards_and_punishments, Social_interaction_evaluation, Suitability, Trendiness
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback