Difference: FrameElementEnemy ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

enemy

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Repel

Määritelmä

  • KUVAUS: vihamielinen entiteetti joka saadaan pysäytettyä
  • ESIM: Maanantain vastaisena yönä hyökkäsivät ecuadorialaiset jälleen ja yrittivät tunkeutua Perun alueelle, mutta heidät TORJUTTIIN, jolloin yksi perulainen sai surmansa ja kolme haavoittui. (Repel)

Esiintyy kehyksissä

Repel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback