Difference: FrameElementEmission (1 vs. 2)

Revision 22015-01-29 - AnttiLai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
emission
>
>

emission

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti
 
Changed:
<
<
  • harvinainen ydinelementti
  • kuvaa jostain lähteestä tulevia päästöjä
Sauna näkyi jo lämmenneen, koska höyryä TUPRUSI rappujen alta.
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa jostain lähteestä tulevia päästöjä
  • ESIM: Sauna näkyi jo lämmenneen, koska höyryä TUPRUSI rappujen alta. (Emanating)
    Näiden radiumista PURKAUTUVIEN hiukkasten huomattiin olevan kahdenlaatuisia. (Emitting)
 
Changed:
<
<
Näiden radiumista PURKAUTUVIEN hiukkasten huomattiin olevan kahdenlaatuisia.

Esiintyy kehyksissä: Emanating, Emitting

>
>

Esiintyy kehyksissä

Emanating, Emitting
  -- AnttiLai - 2015-01-27 \ No newline at end of file

Revision 12015-01-27 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
emission

  • harvinainen ydinelementti
  • kuvaa jostain lähteestä tulevia päästöjä
Sauna näkyi jo lämmenneen, koska höyryä TUPRUSI rappujen alta.

Näiden radiumista PURKAUTUVIEN hiukkasten huomattiin olevan kahdenlaatuisia.

Esiintyy kehyksissä: Emanating, Emitting

-- AnttiLai - 2015-01-27

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback