Difference: FrameElementElapsedTime (1 vs. 2)

Revision 22015-01-29 - AnttiLai

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
elapsed_time
>
>

elapsed_time

  • TYYPPI: harvinainen reunelementti
 
Changed:
<
<
  • harvinainen reunelementti
  • muutokseen tai muuhun tapahtumaan kuluva aika
Hänen mukaansa kiinteillä arvoilla mitattuna kymmenessä vuodessa SUPISTUSTA on ollut vain yksi prosenttiyksikkö.
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: muutokseen tai muuhun tapahtumaan kuluva aika
  • ESIM: Hänen mukaansa kiinteillä arvoilla mitattuna kymmenessä vuodessa SUPISTUSTA on ollut vain yksi prosenttiyksikkö.
 
Changed:
<
<
Esiintyy kehyksissä: Cause_expansion
>
>

Esiintyy kehyksissä

Cause_expansion
  -- AnttiLai - 2015-01-27

Revision 12015-01-27 - AnttiLai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
elapsed_time

  • harvinainen reunelementti
  • muutokseen tai muuhun tapahtumaan kuluva aika
Hänen mukaansa kiinteillä arvoilla mitattuna kymmenessä vuodessa SUPISTUSTA on ollut vain yksi prosenttiyksikkö.

Esiintyy kehyksissä: Cause_expansion

-- AnttiLai - 2015-01-27

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback