Difference: FrameElementCurrentInstance ( vs. 1)

Revision 12015-02-12 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

current_instance

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Identicality

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin kategorian toteuma, joka on kehyksessä puheen aiheena
  • ESIM: Ongelma on pitkälti SAMANLAINEN kuin se, joka koettiin Nigeriassa, jossa maan pohjoisosa on vahvaa muslimialuetta ja maan eteläosa kristittyjen aluetta. (Identicality)

Esiintyy kehyksissä

Identicality

-- HeidiHal - 2015-02-12

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback