Difference: FrameElementCognizerAgent ( vs. 1)

Revision 12015-02-09 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

cognizer_agent

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Seeking

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, joka yrittää löytää etsityn entiteetin
  • ESIM: - Ne eivät välitä ihmisistä eivätkä ärhentelevistä koirista vaan ETSIVÄT ruokaa pihapiireistä. (Seeking)
    He ETSIVÄT ruokaa ja alkoholia. (Seeking)

Esiintyy kehyksissä

Seeking

-- HeidiHal - 2015-02-09

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback