Difference: FrameElementBeneficiary ( vs. 1)

Revision 12015-02-02 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

beneficiary

  • TYYPPI: melko yleinen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi kuvatusta toiminnasta hyötyjän
  • ESIM: Minä RAKENSIN pahvitaloa itselleni . (Building)
    Eräänä päivänä lähti sitten koko koulu POIMIMAAN marjoja koulukeittolalle . (Foog_gathering)
    Ja vielä vuoteelle painuttuaan uhraa hän RUKOUKSIA Kaikkivaltiaalle rakkaittensa puolesta. (Request)
    Sanotusta kauneusvirheestä' huolimatta Bergerin teos sopii erinomaisesti OPPAAKSI jokaiselle ihmisoikeuksista kiinnostuneelle. (Text)

Muita huomioita

Erotettava esimerkiksi kehyselementistä recipient, joka monesti vastaanottaa jotakin.

Esiintyy kehyksissä

Agriculture, Bringing, Building, Containers, Creating, Dispersal, Duplication, Emitting, Food_gathering, Getting, Giving, Make_possible_to_do, Request, Run_risk, Sign_agreement, Social_event, Text, Usefulness -- HeidiHal - 2015-02-02

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback