Difference: FrameElementAmount (1 vs. 3)

Revision 32015-04-01 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

amount

Line: 16 to 16
 

Esiintyy kehyksissä

Changed:
<
<
Accoutrements, Amassing, Arriving, Bringing, Diversity, Dunking, Emitting, Filling, Food, Gathering_up, Gizmo, Ground_up, Importing, Ingestion, Judgment_communication, Placing, Residence, Sending, Speak_on_topic, Statement, Terrorism, Text
>
>
Accoutrements, Amassing, Arriving, Bringing, Diversity, Dunking, Emitting, Filling, Food, Gathering_up, Gizmo, Ground_up, Importing, Ingestion, Placing, Residence, Sending, Speak_on_topic, Statement, Terrorism, Text
  -- HeidiHal - 2015-01-29 \ No newline at end of file

Revision 22015-01-30 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

amount

Line: 12 to 12
 

Muita huomioita

Changed:
<
<
Elementti on toistaiseksi vielä kehitteillä, sillä se on suomalaisen FrameNet-annotointiryhmän keksimä. Se on joka tapauksessa erotettava <degree>-tagista, joka kuvaa toiminnan astetta, ja esiintyy usein määrän ilmauksissa.
>
>
Elementti on toistaiseksi vielä kehitteillä, sillä se on suomalaisen FrameNet-annotointiryhmän keksimä. Se on joka tapauksessa erotettava degree-tagista, joka kuvaa toiminnan astetta, ja esiintyy usein määrän ilmauksissa.
 

Esiintyy kehyksissä

Revision 12015-01-29 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

amount

* TYYPPI: reunaelementti

Määritelmä

* KUVAUS: ilmaisee toiminnan määrää tai entiteetin lukumäärää

* ESIM: Minkä verran ASUKKAITA on Ambomaalla? (Recidence)

Muita huomioita

Elementti on toistaiseksi vielä kehitteillä, sillä se on suomalaisen FrameNet-annotointiryhmän keksimä. Se on joka tapauksessa erotettava <degree>-tagista, joka kuvaa toiminnan astetta, ja esiintyy usein määrän ilmauksissa.

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Amassing, Arriving, Bringing, Diversity, Dunking, Emitting, Filling, Food, Gathering_up, Gizmo, Ground_up, Importing, Ingestion, Judgment_communication, Placing, Residence, Sending, Speak_on_topic, Statement, Terrorism, Text

-- HeidiHal - 2015-01-29

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback