Difference: FrameElementAgriculturist (1 vs. 2)

Revision 22015-01-29 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
agriculturist
  • ydinelementti kehyksessä Agriculture

  • identifioi puheena olevan maanviljelijän
Varmaankin ovat Krimin tatarit tuoneet sen sotaretkillään mukanaan itämailta ja alkaneet VILJELLÄ sitä kotiseuduillaan.
>
>

agriculturist

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Agriculture
 
Changed:
<
<
He VILJELEVÄT riisiä ja mangoa.
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi puheena olevan maanviljelijän
  • ESIM: Varmaankin ovat Krimin tatarit tuoneet sen sotaretkillään mukanaan itämailta ja alkaneet VILJELLÄ sitä kotiseuduillaan. (Agriculture)
    He VILJELEVÄT riisiä ja mangoa. (Agriculture)

Esiintyy kehyksissä

Agriculture

  -- HeidiHal - 2015-01-28

Revision 12015-01-28 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
agriculturist
  • ydinelementti kehyksessä Agriculture

  • identifioi puheena olevan maanviljelijän
Varmaankin ovat Krimin tatarit tuoneet sen sotaretkillään mukanaan itämailta ja alkaneet VILJELLÄ sitä kotiseuduillaan.

He VILJELEVÄT riisiä ja mangoa.

-- HeidiHal - 2015-01-28

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback