Difference: FrameElementAggregate (1 vs. 2)

Revision 22015-01-29 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
aggregate
 • ydinelementti kehyksissä Gathering up ja Aggregate

 • kuvaa erilaisia joukkioita, ryhmiä tai muita vastaavia ryhmittymiä
 • kehyksessä Aggrgate tyypillisesti myös kehyksen laukaiseva elementti
Mukaan odotetaan runsaslukuista JOUKKOA nuoria.

Ukot olivat HAALINEEN KOKOON suuren huutosakin.

Esiintyy kehyksissä: Aggregate, Gathering_up
>
>

aggregare

 • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Gathering up ja Aggregate

Määritelmä

 • KUVAUS: kuvaa erilaisia joukkioita, ryhmiä tai muita vastaavia ryhmittymiä
 • ESIM: Mikkelin erotuomarikerho odottaa mukaan runsaslukuista JOUKKOA nuoria. (Aggregate)
  Kun saavuttiin kentälle, olivat ukot HAALINEET KOKOON suuren "huutosakin". (Gathering_up)

Muita huomioita

Kehyksessä Aggrgate tyypillisesti myös kehyksen laukaiseva elementti.

Esiintyy kehyksissä

Aggregate, Gathering_up

  -- HeidiHal - 2015-01-28 \ No newline at end of file

Revision 12015-01-28 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
aggregate
 • ydinelementti kehyksissä Gathering up ja Aggregate

 • kuvaa erilaisia joukkioita, ryhmiä tai muita vastaavia ryhmittymiä
 • kehyksessä Aggrgate tyypillisesti myös kehyksen laukaiseva elementti
Mukaan odotetaan runsaslukuista JOUKKOA nuoria.

Ukot olivat HAALINEEN KOKOON suuren huutosakin.

Esiintyy kehyksissä: Aggregate, Gathering_up

-- HeidiHal - 2015-01-28

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback