Difference: FrameElementAffectedParty (2 vs. 3)

Revision 32015-01-30 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

affected_party

 • TYYPPI: esiintyy sekä ydin- että reunaelementtinä

Määritelmä

 • KUVAUS: se tiedostava olento, henkilö tai ryhmä, johon jonkin toisen tietoisen toimijan käytös tai toiminta vaikuttaa
Changed:
<
<
 • ESIM: Hän piti itseään liian vieraana KÄYTTÄYTYÄKSEEN toverillisesti tohtori Viallia kohtaan. (Conduct)
  Tämä edellyttää puolestaan yhteiskuntaryhmien ja maan alueiden OIKEUDENMUKAISTA kohtelua. (Fairness_evaluation)
  Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on myös hän HYLÄNNYT sinut. 8Going_back_on_commitment)
  Se ei ollut häneltä KOHTELIASTA isäntäväelleen eristäytyä niin pitkäksi aikaa. (Social_interaction_evaluation)
>
>
 • ESIM: Hän piti itseään liian vieraana KÄYTTÄYTYÄKSEEN toverillisesti tohtori Viallia kohtaan. (Conduct)
  Tämä edellyttää puolestaan yhteiskuntaryhmien ja maan alueiden OIKEUDENMUKAISTA kohtelua. (Fairness_evaluation)
  Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on myös hän HYLÄNNYT sinut. (Going_back_on_commitment)
  Se ei ollut häneltä KOHTELIASTA isäntäväelleen eristäytyä niin pitkäksi aikaa. (Social_interaction_evaluation)
 

Esiintyy kehyksissä

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback