Difference: FrameElementAffectedParty (1 vs. 2)

Revision 22015-01-29 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
affected_party
>
>

affected_party

 • TYYPPI: esiintyy sekä ydin- että reunaelementtinä
 
Changed:
<
<

 • esiintyy sekä ydin- että reunaelementtinä
 • se tiedostava olento, henkilö tai ryhmä, johon jonkin toisen tietoisen toimijan käytös tai toiminta vaikuttaa
Hän piti itseään liian vieraana KÄYTTÄYTYÄKSEEN toverillisesti tohtori Viallia kohtaan.
>
>

Määritelmä

 • KUVAUS: se tiedostava olento, henkilö tai ryhmä, johon jonkin toisen tietoisen toimijan käytös tai toiminta vaikuttaa
 • ESIM: Hän piti itseään liian vieraana KÄYTTÄYTYÄKSEEN toverillisesti tohtori Viallia kohtaan. (Conduct)
  Tämä edellyttää puolestaan yhteiskuntaryhmien ja maan alueiden OIKEUDENMUKAISTA kohtelua. (Fairness_evaluation)
  Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on myös hän HYLÄNNYT sinut. 8Going_back_on_commitment)
  Se ei ollut häneltä KOHTELIASTA isäntäväelleen eristäytyä niin pitkäksi aikaa. (Social_interaction_evaluation)
 
Changed:
<
<
Tämä edellyttää maan alueiden OIKEUDENMUKAISTA kohtelua.
>
>

Esiintyy kehyksissä

 
Changed:
<
<
Hän on HYLÄNNYT sinut.

Se ei ollut häneltä KOHTELIASTA isäntäväelleen eristäytyä niin pitkäksi aikaa.

Esiintyy kehyksissä: Conduct, Desirability, Fairness_evaluation, Going_back_on_a_commitment, Social_interaction_evaluation

>
>
Conduct, Desirability, Fairness_evaluation, Going_back_on_a_commitment, Social_interaction_evaluation
  -- HeidiHal - 2015-01-27 \ No newline at end of file

Revision 12015-01-27 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
affected_party


 • esiintyy sekä ydin- että reunaelementtinä
 • se tiedostava olento, henkilö tai ryhmä, johon jonkin toisen tietoisen toimijan käytös tai toiminta vaikuttaa
Hän piti itseään liian vieraana KÄYTTÄYTYÄKSEEN toverillisesti tohtori Viallia kohtaan.

Tämä edellyttää maan alueiden OIKEUDENMUKAISTA kohtelua.

Hän on HYLÄNNYT sinut.

Se ei ollut häneltä KOHTELIASTA isäntäväelleen eristäytyä niin pitkäksi aikaa.

Esiintyy kehyksissä: Conduct, Desirability, Fairness_evaluation, Going_back_on_a_commitment, Social_interaction_evaluation

-- HeidiHal - 2015-01-27

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback