Difference: FrameElementAddress (1 vs. 3)

Revision 32015-01-30 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

address

 • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Contacting

Määritelmä

Changed:
<
<
 • KUVAUS: Metaforinen paikka tai piste kommunikaatiosysteemissä, jonka kautta kommunikaatio tapahtyy, esim osoite tai puhelinnumero.
>
>
 • KUVAUS: Metaforinen paikka tai piste kommunikaatiosysteemissä, jonka kautta kommunikaatio tapahtuu, esim osoite tai puhelinnumero.
 
 • ESIM: Asiakas hoitaa tilisiirron OTTAMALLA YHTEYTTÄ palvelunumeroon, joka maksaa noin 60 penniä minuutissa. (Contacting)

Esiintyy kehyksissä

Revision 22015-01-29 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
address
>
>

address

 • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Contacting
 
Changed:
<
<

 • ydinelementti kehyksessä Contacting
 • (metaforinen) paikka tai piste kommunikaatiosysteemissä, jonka kautta kommunikaatio tapahtyy
 • esim. osoite tai puhelinnumero
Asiakas hoitaa maksun OTTAMALLA YHTEYTTÄ palvelunumeroon.
>
>

Määritelmä

 • KUVAUS: Metaforinen paikka tai piste kommunikaatiosysteemissä, jonka kautta kommunikaatio tapahtyy, esim osoite tai puhelinnumero.
 • ESIM: Asiakas hoitaa tilisiirron OTTAMALLA YHTEYTTÄ palvelunumeroon, joka maksaa noin 60 penniä minuutissa. (Contacting)
 
Changed:
<
<
Esiintyy kehyksissä: Contacting
>
>

Esiintyy kehyksissä

Contacting

  -- HeidiHal - 2015-01-26 \ No newline at end of file

Revision 12015-01-26 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
address


 • ydinelementti kehyksessä Contacting
 • (metaforinen) paikka tai piste kommunikaatiosysteemissä, jonka kautta kommunikaatio tapahtyy
 • esim. osoite tai puhelinnumero
Asiakas hoitaa maksun OTTAMALLA YHTEYTTÄ palvelunumeroon.

Esiintyy kehyksissä: Contacting

-- HeidiHal - 2015-01-26

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback