Difference: FrameElementAbuser (1 vs. 3)

Revision 32015-01-28 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
abuser
 • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa
 • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin
>
>

abuser

 • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa
 
Changed:
<
<
Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.
>
>

Määritelmä

 • KUVAUS: identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin
 • ESIM: Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella. (Abusing)
 
Changed:
<
<
Esiintyy kehyksissä: Abusing
>
>

Esiintyy kehyksissä

Abusing

  -- HeidiHal - 2015-01-26

Revision 22015-01-27 - KristerLinden

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<

abuser

 • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa

 • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin

Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.
>
>
abuser
 • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa
 • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin

Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.

  Esiintyy kehyksissä: Abusing

Revision 12015-01-26 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

abuser

 • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa

 • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin

Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.

Esiintyy kehyksissä: Abusing

-- HeidiHal - 2015-01-26

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback