Difference: FrameElementAbuser (2 vs. 3)

Revision 32015-01-28 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<
abuser
  • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa
  • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin
>
>

abuser

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa
 
Changed:
<
<
Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.
>
>

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin
  • ESIM: Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella. (Abusing)
 
Changed:
<
<
Esiintyy kehyksissä: Abusing
>
>

Esiintyy kehyksissä

Abusing

  -- HeidiHal - 2015-01-26
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback