Difference: FrameElementAbuser (1 vs. 2)

Revision 22015-01-27 - KristerLinden

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"
Changed:
<
<

abuser

  • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa

  • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin

Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.
>
>
abuser
  • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa
  • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin

Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.

  Esiintyy kehyksissä: Abusing

Revision 12015-01-26 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

abuser

  • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa

  • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin

Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.

Esiintyy kehyksissä: Abusing

-- HeidiHal - 2015-01-26

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback