Difference: EditorCheckList (1 vs. 7)

Revision 72008-02-27 - LauriCarlson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Tyyppi
en
Kuvaus Esimerkki
Line: 18 to 18
 
musiikkieditori
music editor
käsittelee musiikkitiedostoja
Wave
videoeditori
video editor
käsittelee videotiedostoja
VirtualDub
Changed:
<
<
Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) tähän listaan: http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home
>
>
Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) allaloevaan listaan, tai (jos et halua rekisteröityä KITWikin käyttäjäksi) vaihtoehtoiseen listaan yliopiston Wikissä http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home
 
Ohjelma Tyyppi Valmistaja Alusta Saatavuus Linkki Lisännyt
MS Word Office WP Microsoft Windows kaupallinen http://office.microsoft.com/fi-fi/word/default.aspx LauriCarlson

Revision 62008-02-06 - PaiviKangas

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Tyyppi
en
Kuvaus Esimerkki
Line: 30 to 30
 
MS Word SDI WYSIWYG UTF 16 ML .DOC RTF MSO-XML oma .DOT oma on Visual Basic
PSPad MDI teksti + hex editor, syntax highlighting ANSI, CP895, OEM, ISO8859-2, UTF-8, UTF-16 LE/BE ML, 31 kieltä kaikki tekstitiedostot mm. .txt .htm .cpp .xml .pl teksti , syntax highlighting Spell-check 18 kieltä, TopStyle Lite, CSS editor ABP, AS, ASP, ASX, C, CS, CSS, HTA, HTML, JS, PAS, PHP, PL, REX, RSS, SH, VBS, WML, X3D, XHTML, XML, XSL - on, macro recorder VBScript, JScript, WSH, WMI, ADSI
Crimson Editor MDI teksti - editor, syntax highlighting UTF-8 (unicode) ML, 29 kieltä kaikki tekstitiedostot oma PHP, XHTML, CSS, JSP, ASP on
Changed:
<
<
Emacs MDI teksti - editor, syntax highlighting UTF-8 (unicode) ML kaikki tekstitiedostot     LaTeX, C#, and C      
-- LauriCarlson - 31 Jan 2008 -- RanjaAlanko - 31 Jan 2008 -- AnniKoho - 05 Feb 2008 -- NinaValjakka - 06 Feb 2008
>
>
Emacs MDI teksti - editor, syntax highlighting UTF-8 (unicode) ML kaikki tekstitiedostot     LaTeX, C#, and C      
-- LauriCarlson - 31 Jan 2008 -- RanjaAlanko - 31 Jan 2008 -- AnniKoho - 05 Feb 2008 -- NinaValjakka - 06 Feb 2008
 \ No newline at end of file

Revision 52008-02-06 - NinaValjakka

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Tyyppi
en
Kuvaus Esimerkki
Line: 24 to 24
 
MS Word Office WP Microsoft Windows kaupallinen http://office.microsoft.com/fi-fi/word/default.aspx LauriCarlson
PSPad text ja source editor Jan Fiala Windows freeware http://www.pspad.com/ RanjaAlanko
Crimson Editor source code-editor Ingyu Kang Windows freeware http://www.crimsoneditor.com/ AnniKoho
Added:
>
>
Emacs text editor Richard Stallman Cross-platform free software http://www.gnu.org/software/emacs/ NinaValjakka
 
Ohjelma Ikkunointi Näkymä Merkistö UI kieli Talletusmuoto Dokumenttityyppi Plugin Malline Tyyli Nauhoitus Skriptaus
MS Word SDI WYSIWYG UTF 16 ML .DOC RTF MSO-XML oma .DOT oma on Visual Basic
PSPad MDI teksti + hex editor, syntax highlighting ANSI, CP895, OEM, ISO8859-2, UTF-8, UTF-16 LE/BE ML, 31 kieltä kaikki tekstitiedostot mm. .txt .htm .cpp .xml .pl teksti , syntax highlighting Spell-check 18 kieltä, TopStyle Lite, CSS editor ABP, AS, ASP, ASX, C, CS, CSS, HTA, HTML, JS, PAS, PHP, PL, REX, RSS, SH, VBS, WML, X3D, XHTML, XML, XSL - on, macro recorder VBScript, JScript, WSH, WMI, ADSI
Changed:
<
<
Crimson Editor MDI ei ainakaan WYSIWYG 29 kieltä monia vaihtoehtoja oma PHP, XHTML, CSS, JSP, ASP on
>
>
Crimson Editor MDI teksti - editor, syntax highlighting UTF-8 (unicode) ML, 29 kieltä kaikki tekstitiedostot oma PHP, XHTML, CSS, JSP, ASP on
Emacs MDI teksti - editor, syntax highlighting UTF-8 (unicode) ML kaikki tekstitiedostot     LaTeX, C#, and C      
 -- LauriCarlson - 31 Jan 2008 -- RanjaAlanko - 31 Jan 2008 -- AnniKoho - 05 Feb 2008
Added:
>
>
-- NinaValjakka - 06 Feb 2008

Revision 42008-02-06 - LauriCarlson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Added:
>
>
Tyyppi
en
Kuvaus Esimerkki
tavueditori hex editor
käsittelee tavuja (bytes)
HexEdit
(L-)ohjelmaeditori (L) source editor
käsittelee ohjelmointikielen (L) lähdekoodia (ohjelmatekstiä)
PsPad
Ohjelmankehitysympäristö
Integrated development environment (IDE)
ohjelmaeditori + kääntäjä + ajoympäristö
Eclipse
tekstieditori
text editor
käsittelee luettavaa tekstiä merkkimuodossa
Notepad++
tekstinkäsittelyohjelma
word processor
käsittelee tekstidokumenttia (WYSIWYG)
OpenOffice Writer
julkaisuohjelma
desktop publisher
taittaa tekstidokumenttia julkaisuksi
Adobe InDesign
webieditori
web page editor
käsittelee html-dokumentteja
Macromedia DreamWeaver
sisällönhallintaohjelma
(web) content manager
hallitsee webisivustoja (portaaleja)
Plone
rakenne-editori (xml-editori)
structured document editor, xml editor
käsittelee xml-dokumentteja
XMLMind
rasterikuvaeditori
bitmap image editor
käsittelee rasterikuvia
Paint
vektorikuvaeditori
vector image editor
käsittelee vektorikuvia
Corel Draw
valokuvaeditori
photo image editor
käsittelee valokuvia
Adobe Photoshop
äänieditori
sound editor
käsittelee äänitiedostoja
Praat
musiikkieditori
music editor
käsittelee musiikkitiedostoja
Wave
videoeditori
video editor
käsittelee videotiedostoja
VirtualDub
  Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) tähän listaan: http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home

Revision 32008-02-05 - AnniKoho

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Line: 7 to 7
 
Ohjelma Tyyppi Valmistaja Alusta Saatavuus Linkki Lisännyt
MS Word Office WP Microsoft Windows kaupallinen http://office.microsoft.com/fi-fi/word/default.aspx LauriCarlson
PSPad text ja source editor Jan Fiala Windows freeware http://www.pspad.com/ RanjaAlanko
Added:
>
>
Crimson Editor source code-editor Ingyu Kang Windows freeware http://www.crimsoneditor.com/ AnniKoho
 
Ohjelma Ikkunointi Näkymä Merkistö UI kieli Talletusmuoto Dokumenttityyppi Plugin Malline Tyyli Nauhoitus Skriptaus
MS Word SDI WYSIWYG UTF 16 ML .DOC RTF MSO-XML oma .DOT oma on Visual Basic
Changed:
<
<
PSPad MDI teksti + hex editor, syntax highlighting ANSI, CP895, OEM, ISO8859-2, UTF-8, UTF-16 LE/BE ML, 31 kieltä kaikki tekstitiedostot mm. .txt .htm .cpp .xml .pl teksti Spell-check 18 kieltä, TopStyle Lite, CSS editor ABP, AS, ASP, ASX, C, CS, CSS, HTA, HTML, JS, PAS, PHP, PL, REX, RSS, SH, VBS, WML, X3D, XHTML, XML, XSL - on, macro recorder VBScript, JScript, WSH, WMI, ADSI
>
>
PSPad MDI teksti + hex editor, syntax highlighting ANSI, CP895, OEM, ISO8859-2, UTF-8, UTF-16 LE/BE ML, 31 kieltä kaikki tekstitiedostot mm. .txt .htm .cpp .xml .pl teksti , syntax highlighting Spell-check 18 kieltä, TopStyle Lite, CSS editor ABP, AS, ASP, ASX, C, CS, CSS, HTA, HTML, JS, PAS, PHP, PL, REX, RSS, SH, VBS, WML, X3D, XHTML, XML, XSL - on, macro recorder VBScript, JScript, WSH, WMI, ADSI
Crimson Editor MDI ei ainakaan WYSIWYG   29 kieltä monia vaihtoehtoja   oma PHP, XHTML, CSS, JSP, ASP   on  
 -- LauriCarlson - 31 Jan 2008 -- RanjaAlanko - 31 Jan 2008 \ No newline at end of file
Added:
>
>
-- AnniKoho - 05 Feb 2008

Revision 22008-01-31 - RanjaAlanko

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Line: 6 to 6
 
Ohjelma Tyyppi Valmistaja Alusta Saatavuus Linkki Lisännyt
MS Word Office WP Microsoft Windows kaupallinen http://office.microsoft.com/fi-fi/word/default.aspx LauriCarlson
Added:
>
>
PSPad text ja source editor Jan Fiala Windows freeware http://www.pspad.com/ RanjaAlanko
 
Ohjelma Ikkunointi Näkymä Merkistö UI kieli Talletusmuoto Dokumenttityyppi Plugin Malline Tyyli Nauhoitus Skriptaus
MS Word SDI WYSIWYG UTF 16 ML .DOC RTF MSO-XML oma .DOT oma on Visual Basic
Changed:
<
<
>
>
PSPad MDI teksti + hex editor, syntax highlighting ANSI, CP895, OEM, ISO8859-2, UTF-8, UTF-16 LE/BE ML, 31 kieltä kaikki tekstitiedostot mm. .txt .htm .cpp .xml .pl teksti Spell-check 18 kieltä, TopStyle Lite, CSS editor ABP, AS, ASP, ASX, C, CS, CSS, HTA, HTML, JS, PAS, PHP, PL, REX, RSS, SH, VBS, WML, X3D, XHTML, XML, XSL - on, macro recorder VBScript, JScript, WSH, WMI, ADSI
 -- LauriCarlson - 31 Jan 2008
Added:
>
>
-- RanjaAlanko - 31 Jan 2008
 \ No newline at end of file

Revision 12008-01-31 - LauriCarlson

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) tähän listaan: http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home

Ohjelma Tyyppi Valmistaja Alusta Saatavuus Linkki Lisännyt
MS Word Office WP Microsoft Windows kaupallinen http://office.microsoft.com/fi-fi/word/default.aspx LauriCarlson

Ohjelma Ikkunointi Näkymä Merkistö UI kieli Talletusmuoto Dokumenttityyppi Plugin Malline Tyyli Nauhoitus Skriptaus
MS Word SDI WYSIWYG UTF 16 ML .DOC RTF MSO-XML oma .DOT oma on Visual Basic

-- LauriCarlson - 31 Jan 2008

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback