Difference: EditorCheckList (6 vs. 7)

Revision 72008-02-27 - LauriCarlson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Tyyppi
en
Kuvaus Esimerkki
Line: 18 to 18
 
musiikkieditori
music editor
käsittelee musiikkitiedostoja
Wave
videoeditori
video editor
käsittelee videotiedostoja
VirtualDub
Changed:
<
<
Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) tähän listaan: http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home
>
>
Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) allaloevaan listaan, tai (jos et halua rekisteröityä KITWikin käyttäjäksi) vaihtoehtoiseen listaan yliopiston Wikissä http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home
 
Ohjelma Tyyppi Valmistaja Alusta Saatavuus Linkki Lisännyt
MS Word Office WP Microsoft Windows kaupallinen http://office.microsoft.com/fi-fi/word/default.aspx LauriCarlson
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback