Difference: EditorCheckList (3 vs. 4)

Revision 42008-02-06 - LauriCarlson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyIkk116k2008"

Editor Checklist

Added:
>
>
Tyyppi
en
Kuvaus Esimerkki
tavueditori hex editor
käsittelee tavuja (bytes)
HexEdit
(L-)ohjelmaeditori (L) source editor
käsittelee ohjelmointikielen (L) lähdekoodia (ohjelmatekstiä)
PsPad
Ohjelmankehitysympäristö
Integrated development environment (IDE)
ohjelmaeditori + kääntäjä + ajoympäristö
Eclipse
tekstieditori
text editor
käsittelee luettavaa tekstiä merkkimuodossa
Notepad++
tekstinkäsittelyohjelma
word processor
käsittelee tekstidokumenttia (WYSIWYG)
OpenOffice Writer
julkaisuohjelma
desktop publisher
taittaa tekstidokumenttia julkaisuksi
Adobe InDesign
webieditori
web page editor
käsittelee html-dokumentteja
Macromedia DreamWeaver
sisällönhallintaohjelma
(web) content manager
hallitsee webisivustoja (portaaleja)
Plone
rakenne-editori (xml-editori)
structured document editor, xml editor
käsittelee xml-dokumentteja
XMLMind
rasterikuvaeditori
bitmap image editor
käsittelee rasterikuvia
Paint
vektorikuvaeditori
vector image editor
käsittelee vektorikuvia
Corel Draw
valokuvaeditori
photo image editor
käsittelee valokuvia
Adobe Photoshop
äänieditori
sound editor
käsittelee äänitiedostoja
Praat
musiikkieditori
music editor
käsittelee musiikkitiedostoja
Wave
videoeditori
video editor
käsittelee videotiedostoja
VirtualDub
  Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) tähän listaan: http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback