Difference: InstructionsForAddingDataSv (1 vs. 4)

Revision 42008-04-14 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 

In English | Suomeksi | På svenska

Instruktioner för att infoga data i FiLT-wiki

Line: 9 to 9
  Man kan infoga artikler genom Artikler-sidan. Det går också att göra det på annat sätt som med andra wikisidorna, men på det här sättet får artikeln de rätta föräldrarna och sitt plats i hierarkin. För att se artikeln på Artikler-sidan, måste man skapa en länk där.
Changed:
<
<

Organisationer, Företag, Projekt, Personer, Produkter, Material, R&D systemer

>
>

Organisationer, Företag, Projekt, Personer, Produkter, Material, R&D system

  För att tillsätta en av de här sakerna, använder man en tillsättssida. Du kan uppdatera informationen genom att gå på den lämpliga sidan och att redigera med "edit".
Line: 20 to 20
 
Changed:
<
<
>
>
  Bläddra:
Line: 29 to 29
 
Changed:
<
<
>
>
 

Revision 32008-03-05 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 

In English | Suomeksi | På svenska

Instruktioner för att infoga data i FiLT-wiki

Line: 7 to 7
 

Artikler

Changed:
<
<
Man kan infoga artikler genom Artikler-sidan. Det går också att göra det på annat sätt som med andra wikisidorna, men på det här sättet får artikeln de rätta föräldrarna och sitt plats i hierarkin.
>
>
Man kan infoga artikler genom Artikler-sidan. Det går också att göra det på annat sätt som med andra wikisidorna, men på det här sättet får artikeln de rätta föräldrarna och sitt plats i hierarkin. För att se artikeln på Artikler-sidan, måste man skapa en länk där.
 

Organisationer, Företag, Projekt, Personer, Produkter, Material, R&D systemer

Revision 22008-03-05 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Instructions For Adding Data to the FiLT Wiki

>
>

In English | Suomeksi | På svenska

 
Changed:
<
<
You must be registered to KitWiki and logged in to be able to add and update data in the FiLT pages. You can find general information on TWiki in ATasteOfTWiki.
>
>

Instruktioner för att infoga data i FiLT-wiki

 
Changed:
<
<

Articles

>
>
Du måste ha registrerad dig till KitWiki, och logga in för att infoga och uppdatera data på FiLT-sidorna. Allmän information om TWiki finns på ATasteOfTWiki-sidan.
 
Changed:
<
<
You can add articles through the "create new article" box in the Articles page. Although you can create articles in other standard TWiki ways, this ensures that your article page has the right parents and is in its proper place in the page hierarchy. To update the article, you simply go to the article, and edit it.
>
>

Artikler

 
Changed:
<
<

Organizations, Companies, Projects, People, Products, Material, Research Systems

>
>
Man kan infoga artikler genom Artikler-sidan. Det går också att göra det på annat sätt som med andra wikisidorna, men på det här sättet får artikeln de rätta föräldrarna och sitt plats i hierarkin.
 
Changed:
<
<
Adding any of these is done through its own addition page. You can update the information by going to the subject's information page, and editing it.
>
>

Organisationer, Företag, Projekt, Personer, Produkter, Material, R&D systemer

 
Changed:
<
<
Add:
>
>
För att tillsätta en av de här sakerna, använder man en tillsättssida. Du kan uppdatera informationen genom att gå på den lämpliga sidan och att redigera med "edit".

Tillsätt:

 
Changed:
<
<
>
>
 
Changed:
<
<
View:
>
>
Bläddra:
 
Changed:
<
<
>
>
 

Revision 12008-03-05 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Instructions For Adding Data to the FiLT Wiki

You must be registered to KitWiki and logged in to be able to add and update data in the FiLT pages. You can find general information on TWiki in ATasteOfTWiki.

Articles

You can add articles through the "create new article" box in the Articles page. Although you can create articles in other standard TWiki ways, this ensures that your article page has the right parents and is in its proper place in the page hierarchy. To update the article, you simply go to the article, and edit it.

Organizations, Companies, Projects, People, Products, Material, Research Systems

Adding any of these is done through its own addition page. You can update the information by going to the subject's information page, and editing it.

Add:

View:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback