Difference: InstructionsForAddingDataFi (1 vs. 3)

Revision 32008-03-05 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 

In English | Suomeksi | På svenska

Ohjeet tietojen lisäämiseen FiLT-wikiin

Line: 7 to 7
 

Artikkelit

Changed:
<
<
Voit lisätä artikkeleja Artikkelit-sivun kautta. Vaikka voit luoda artikkeleja muillakin tavallisilla TWiki-tavoilla, lomakkeen kautta luodut artikkelit saavat automaattisesti oikeat vanhemmat ja löytävät oikean paikkansa sivuston hierarkiassa. Artikkelin päivittäminen tapahtuu avaamalla artikkelin sivun, ja editoimalla sitä.
>
>
Voit lisätä artikkeleja Artikkelit-sivun kautta. Vaikka voit luoda artikkeleja muillakin tavallisilla TWiki-tavoilla, lomakkeen kautta luodut artikkelit saavat automaattisesti oikeat vanhemmat ja löytävät oikean paikkansa sivuston hierarkiassa. Artikkelin päivittäminen tapahtuu avaamalla artikkelin sivun, ja editoimalla sitä. Jotta artikkeli näkyisi Artikkelit-sivulla, täytyy sivulle luoda linkki.
 

Organisaatiot, Yritykset, Projektit, Henkilöt, Tuotteet, Materiaali, Tutkimusjärjestelmät

Revision 22008-03-05 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Instructions For Adding Data to the FiLT Wiki

>
>

In English | Suomeksi | På svenska

 
Changed:
<
<
You must be registered to KitWiki and logged in to be able to add and update data in the FiLT pages. You can find general information on TWiki in ATasteOfTWiki.
>
>

Ohjeet tietojen lisäämiseen FiLT-wikiin

 
Changed:
<
<

Articles

>
>
Jotta voisit lisätä tietoja FiLT:iin, täytyy sinun olla rekisteröitynyt KitWikiin ja kirjautua sisään. Lisää tietoa TWikistä löydät sivulta ATasteOfTWiki.
 
Changed:
<
<
You can add articles through the "create new article" box in the Articles page. Although you can create articles in other standard TWiki ways, this ensures that your article page has the right parents and is in its proper place in the page hierarchy. To update the article, you simply go to the article, and edit it.
>
>

Artikkelit

 
Changed:
<
<

Organizations, Companies, Projects, People, Products, Material, Research Systems

>
>
Voit lisätä artikkeleja Artikkelit-sivun kautta. Vaikka voit luoda artikkeleja muillakin tavallisilla TWiki-tavoilla, lomakkeen kautta luodut artikkelit saavat automaattisesti oikeat vanhemmat ja löytävät oikean paikkansa sivuston hierarkiassa. Artikkelin päivittäminen tapahtuu avaamalla artikkelin sivun, ja editoimalla sitä.
 
Changed:
<
<
Adding any of these is done through its own addition page. You can update the information by going to the subject's information page, and editing it.
>
>

Organisaatiot, Yritykset, Projektit, Henkilöt, Tuotteet, Materiaali, Tutkimusjärjestelmät

Näiden lisämineen tapahtuu omalta lisäyssivultaan. Voit päivittää tietoja menemällä kohteen omalle sivulle ja editoimalla sitä.

  Lisää:
Changed:
<
<
>
>
  Selaa:
Changed:
<
<
>
>
 

Revision 12008-03-05 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Instructions For Adding Data to the FiLT Wiki

You must be registered to KitWiki and logged in to be able to add and update data in the FiLT pages. You can find general information on TWiki in ATasteOfTWiki.

Articles

You can add articles through the "create new article" box in the Articles page. Although you can create articles in other standard TWiki ways, this ensures that your article page has the right parents and is in its proper place in the page hierarchy. To update the article, you simply go to the article, and edit it.

Organizations, Companies, Projects, People, Products, Material, Research Systems

Adding any of these is done through its own addition page. You can update the information by going to the subject's information page, and editing it.

Lisää:

Selaa:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback