Backlinks to KitTutkijakoulunJorynPoytakirjat in KitWiki Web (Search all webs)

Results from KitWiki web retrieved at 01:45 (GMT)

Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu (KIT tutkijakoulu) KIT tutkijakoulu on nyt toisella kaudellaan, ensimmäinen kausi vuosina 2002 2005 vietiin lävitse ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmä (ala) Nimi ja virka asema Varahenkilö (a) Kimmo Koskenniemi, prof. (pj), HY Lauri Carlson, prof. HY (b) Tapio Salakoski ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 2/2007 PÖYTÄKIRJA Aika: ti 13.3.2007 klo 11.00 to 15.3.2007 klo 12.00 Paikka: sähköpostikokous Läsnä: Helena Ahonen ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 3/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos Kokouksen aika ja paikka: Aika: 15.3.2007 klo 13.00 alkaen Paikka: sähköpostikokous L ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 4/2007 PÖYTÄKIRJA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 3.4.2007 klo 12.00 5.4.2007 klo 12.00 Paikka: sähköpostikokous ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 5/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos Kokouksen aika ja paikka: Aika: 21.5.2007 klo 8.00 31.5.2007 klo 16.00 Paikka: sähköpostikokous ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 6/2007 PÖYTÄKIRJA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 11.6.2007 klo 9.00 12.6.2007 klo 12.00 Paikka: sähköpostikokous ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 7/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos julkaistu 11.10. klo 15.10 hyväksytty 19.10.2007 Kokouksen aika ja paikka: Aika: ti 9.10.2007 ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 8/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos Kokouksen aika ja paikka: Aika: 2.11.2007 klo 13.00 Paikka: Helsingin yliopisto, yleisen ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 9/2007 PÖYTÄKIRJA luonnospohja Kokouksen aika ja paikka: Aika: 28.11.2007 klo 9.00 30.11.2007 klo 12.00 Paikka ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 1/2008 PÖYTÄKIRJA luonnos 16.5. Kokouksen aika ja paikka: Aika: 16.5.2008 klo 10.15 12.32 Paikka: yleisen kielitieteen ...
LIITE KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 2/2008 ESITYSLISTA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 26.5.2008 klo 8.00 27.5.2008 klo 16.00 Paikka: sähk ...
KIT tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 3/2008 PÖYTÄKIRJA RUNKO 1.9.2008 Kokouksen aika ja paikka: Aika: 15.9. 2008 klo 9.00 16.9.2008 klo 12.00 Paikka ...
Kokouksen aika ja paikka: Aika: 24.11.2008 klo 8.00 25.11. 2008 klo 14.00 Paikka: sähköpostikokous §1. Hakemus osittaisesta hoitovapaasta Mietta Lennes ...
Kokouksen aika ja paikka: Aika: 2.3.2008 klo 16.00 8.3. 2009 Paikka: sähköpostikokous §1. Sami Virpiojan matka apurahahakemus HAKEMUS: Hei, Haen KIT ...
KIT Tutkijakoulun johtoryhmä Kokous 2/2009 Pöytäkirja Aika ja paikka: Sähköpostikokouksena 5.5. 7.5.2009. Läsnä: Kimmo Koskenniemi (pj) Olli Aaltonen Mikko Kurimo ...
KIT Tutkijakoulun johtoryhmä Kokous 3/2009 PÖYTÄKIRJA Kokouksen aika ja paikka: Aika: 10.6.2009 klo 8.00 12.6.2009 klo 16.00 Paikka: sähköpostikokous ...
Statistics for nop KitWiki Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save ...
Number of topics: 18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback